Covid-19

Information vedr. COVID-19 (Coronavirus) vedrørende

dagtilbud og skoler

Sundhedsstyrelsen har den 3. marts besluttet at styrke den forebyggende

indsats for at inddæmme smitterisikoen for COVID-19 (Coronavirus). Sundhedsstyrelsen

anbefaler således, at alle borgere, der siden 2. marts er kommet

hjem fra et af de særlige risikoområder, til at holde sig hjemme i 14 dage

efter hjemkomsten.

Som tidligere udmeldt kan situationen udvikle sig yderligere, og vurderingen

af, hvilke foranstaltninger der er relevante, vil således også kunne ændre sig

over de kommende dage og uger. Det er derfor vigtigt, at man løbende holder

sig orienteret om Sundhedsstyrelsens anbefalinger, der findes her:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-

A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

KL’s anbefaling er, at kommunerne implementerer Sundhedsstyrelsens vejledning

om, at alle borgere der er hjemkommet fra risikoområde efter 2.

marts holdes hjemme. Det gælder således både ansatte og brugere af kommunal

service.

KL har i løbet af formiddagen den 4, marts fået en rækkes spørgsmål, der

retter sig mod dagtilbud og skoler. De er samlet nedenfor:

Gælder anbefalingerne også børn og unge?

Ja. Sundhedsstyrelsen anbefaler alle borgere (dvs. også børn og unge), der

siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder til at

holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Det betyder, at denne anbefaling

også går på børn og unge i dagtilbud og skoler og siden 2. marts er

kommet hjem fra ferie eller lignende i de pågældende områder.

Kan kommunen (daginstitution eller skole) nægte at tage sig af et barn,

der er kommet hjem fra ferie i et risikoområde efter den 2. marts?

Et barn, som er hjemkommet fra et risikoområde efter 2. marts anbefales at

blive hjemme. Det skal man som daginstitution eller skole videreformidle til

forældrene, ligesom man ville gøre, hvis barnet var sygt og blev ringet hjem.

Skal kommunen stille nødberedskab (pasning) til rådighed for børnene?

Det må afhænge af en konkret vurdering. I langt de fleste tilfælde, vil forældrene

jo også have været med på ferie eller lignende i de pågældende områder

og er derfor også omfattet af Sundhedsstyrelsens anbefaling om at

holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.