Ind-/udmelding

Her finder du links til blanket til indmelding da vi har brug for dine oplysninger.
Blanketten kan printes ud, udfyldes og afleveres i klubben.
Har du ikke mulighed for selv at printe, så er du velkommen til at komme i klubben og få en blanket.
Indmelding
 
Ved udmelding vil vi rigtig gerne ha du/I ringer her til klubben. 

På albertslund.dk kan du udmelde dit barn digitalt eller henvende sig i borger service.
 
De fleste af vores børn kommer fra Herstedvesterskole og Egelundskolen
men også fra Herstedøster og Herstedlundskole.
I Fritidsklubben kan man tidligst starte i maj måned, når man går i 3 klasse.
I fritidsklub går man i 4.5.6.7 klasse, (fritidsklub = FK)  vi har ca 300 medlemmer. 
I ungdoms klubben kan man meldes ind når man er 14 år, så kommer man kun om aftenen,
man kan være indmeldt til man fylder 18 år, vi har ca. 150 medlemmer i UK
Månedspriser 2022
Fritidsklub: 555 kr
Det vil der imod være gratis at gå i klub, fra man er fyldt 14 år. Hvilket for denne del af klubben, betyder at der er en større bruger betaling, når man detager på ture eller laver noget i klubben.