MediePolitik

Indledning

Spil og medier er blevet en stor del af de unges hverdag og bruges til alt lige fra leg/underholdning til lektier/arbejde.

Det er så at sige et værk-/legetøj der er kommet for at blive. I Bakkens hjerte vil vi se mulighederne frem for begrænsningerne i denne medieverden.
Her vil vi have en vejledende dialog/tilgang til børn og unge, andre institutioner og medieråd omkring børn og unges brug af medier.

Børn og unges kommunikation og sociale liv foregår i høj grad gennem og omkring diverse medier.Vi ser en nødvendighed i at være bevidste omkring denne udvikling.

Den evige omskiftelighed i både spil og sociale medier gør, at vi må revidere mediepolitikken efter behov og være konstant opfølgende. Derfor vil det være personalets refleksioner, erfaringer, forældre feedback og pædagogiske overvejelser der vil forme vores mediepædagogik.

Vi er inspiret af medierådet,endvidere følger vi med på sider som http://www.danskspilraad.dk (Danskspilråd)

Medierådetfor børn og unge: http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet.aspx/

 

Formål

 

Vores formål med mediepolitiken er at synliggøre vores pædagogiske arbejde og overvejelser i forbindelse med børn og unges brug af diverse medier i klubben.
Vi vil gerne kunne komme misforståelser og spørgsmål i forkøbet. Men hvis der er brug for en dialog med os, er man selvfølgelig velkommen til at kontakte os, da vi ikke kan afdække emnet 100%. Derfor er den primære målgruppe forældre, der ønsker et indblik i og dialog omkring mediepolitik. Hele personalegruppen skal gøres bevidste om klubbens medie holdning og løbende være i dialog og tage stilling til, hvad der rører sig blandt de unge.

 

Afgrænsning eller begrænsning

 

Vi har i vores mediepolitik valgt primært at beskrive pc spil, da det fylder mest i vores klub,
men vi berører også punkter som sociale medier og film/serier/tv.
Det er relevant for os som klub at få beskrevet vores holdninger, tanker og regler. Den digitale verden er i en uundgåelig udvikling, som vi gerne vil bruge som pædagogisk redskab.

 

Spil som pædagogisk redskab

 

Computer- og konsolspil er en aktivitet, hvor de ansatte kan opbygge og udviderelationer med børn og unge. Det er et bindingsmiddel, der gør det lettere at få en føling med, hvordan de har det i skolen, derhjemme og med andre børn/unge. Opbygning og udvidelse af relationer med og blandt medlemmerne er for de ansatte den primære gevinst og ved at finde på spændende aktiviteter.

Pc spil og konsol spil er et godt redskab for at opnå dette. Ser man ansatte sidde og spille med børn og unge, gøres det ikke for underholdningens skyld, men derimod som en del af arbejdet med relationer, nærvær og følgen med i udviklingen. Børn og unges aktivitet omkring spil er i høj grad sociale, da de erhverver sig ny viden, hjælp og udfordring hos hinanden.
Alle spil kræver forskellige kompetencer af spilleren. De er sammensat på vidt forskellige måder. Der kan være indviklede handlingsforløb, et omfattende persongalleri og komplekse problemstillinger.
Dette gælder typisk i spilgenren strategi, eventyr og rollespil. Herved trænes logik, hukommelse, overblik og samtidig
udvikles kompetencer i problemløsning og forståelse af sammenhænge.

Spilleren lægger strategier, hvor de hjælper hinanden, udvikler samarbejde og lytter til hinandens ideer. Andre spilgenre som action, sport, racing dækker mere over de fysiske kompetencer, hvor det typisk er reaktions tiden og færdigheden på knapperne det afhænger af.

Den største forskel på at se fjernsyn/film og at spille computerspil er interaktionen. Det betyder, at spilleren kan påvirke handlingen, så spillet er forskellige alt efter, hvem der spiller. Forløbet afhænger altså af de valg du træffer undervejs. Det er måske denne grad af aktiv deltagelse der er baggrunden for, at computerspil betager og fastholder mange børn og unge.

 

Pc spil, Kompetencer og fællesskab.

 

Vi mener, det er vigtigt, at man spiller med eller mod hianden, de fleste børn elsker konkurrence. I klubben er computer en social ting på lige linie med fodbold. Derfor kan en fra 4. klasse godt spille ‘’Minecraft’’ med en fra 5. eller 6. klasse.

Vi har computere til fortrinsvis 4. klasse, men hvis de vil spille med venner fra 5. klasse, bliver børnene mixet.
‘’Det er bedre spille pc spil sammen med andre i klubben end at spille alene derhjemme‘’

De voksne, der arbejder med computer som den primære opgave, interesserer sig for spillene og tager børnene seriøst i at få en god spil oplevelse, vi laver temadage og turneringer.
De voksne og børn/unge diskuterer forskelige muligheder i de forskelige spil, det er med til at de unge udvikler kompetencer, socialt samvær og fællesskab. Det er langt sjovere at dele spiloplevelser med hinanden børn elsker at vise de voksne, hvad de nu har lært. At spille computerspil med børn er en anerkendelse og accept af deres naturlige nysgerrighed og naturligvis skal vi interessere os for hvad der betyder noget for børnene.

Og her otte gode råd http://www.pegi.dk/visArtikel.asp?artikelID=185

 

At spille for meget
 

Det er en problemstilling vi i klubben er opmærksomme på.

Vi skal sammen med forældrene gøre os overvejelser om, hvor meget de unge gør brug af spil og medier generelt.
En god indgangsvinkel til, hvornår det er for meget, er at kigge på hvad barnet foretager sig udover at spille computer.
Der skulle helst være god balance i mellem pc-spil og kropslig aktivitet og andre oplevelser væk fra skærmen.
Heldigvis kan vi i klubben opfordre til bevægelse på vores boldbaner og trampoliner og man kan være med til de fælles sports turneringer, der kører næsten dagligt.
Hvis den unge spiller så meger at man tænker ‘’afhænighed’’ mener vi, man kan definere afhænighed som "værende mangel på kontrol". Her må vi være ekstra opmærksomme og hjælpe den unge.

Regler:
Netop derfor har vi to spilletider pr. barn, selvfølgelig er det også for, at alle skal have mulighed for at kunne få en spilletid. Der kan være ydertidspunkter, hvor to spilletider kan blive til tre.

 

En dyst kan have to forskellige fokus:

Temadage og turneringer

Som med så meget anden sport, så arrangerer klubben jævnligt turneringer i populære computerspil.

Men også vores såkaldte Temadage er vores metode til at signalere, at vi tager
børnenes kultur alvorligt, uden at der behøver at være særlig fokus på de børn, der begår sig bedst i kulturen.

Udvælgelsen af nye spil er et positivt problem: Klubben er ikke stor nok – hverken økonomisk eller fysisk – til at rumme alle de af Albertslunds børne- og ungdomskulturer der også dyrkes via computerspil. Vi synes at vi løser dette problem hæderligt men vi er bevidste om, at det kræver en klubs ekstraordinære engagement, at involvere sig computerspil.

Vi påstår – med lettere stolthed – at især nye klubmedlemmer får sig en positiv overraskelse i deres første måneder:
- De oplever, at den måde vi fokusere på computerspil er at blive taget alvorligt.
 

 

Pegi alder: Dette gælder både forældre og Pædagog

Aldersmærkerne har en vejledende karakter og er ikke bindende. Desuden baserer de sig på mange forskellige kulturer og forestillinger om, hvad der er skadeligt for børn.
Man skal i stedet opfatte mærkningen som en "indholdsdeklaration" der kan give et fingerpeg om indholdet. Og hvis aldersmærkningen er over barnets alder, er det en god ide at sætte sig ind i, hvad der har ligget til grund for mærkningen, og hvordan barnet oplever det.Så kan det reguleres af de voksne, der arbejder omkring computerne så vores børn og unge behandles individuelt.Eller selvfølgelig I mange tilfælde forældrene, der kender barnet bedst, og ved hvad det kan klare, derfor opfordre vi jer til at kontakte os hvis vi skal gøre en indsats for dit barn.
Mere om Pegi mærkning: http://www.pegi.info/da/index/id/1407/

 

 

Valg af rum og udstyr

 

Bakkens Hjerte har valgt at have pc‘er i det fælles alrum og ikke i lukkede rum, vi mener det er nemmere at have kontakt og holde øje med, hvad der foregår.Vi har pc’er i basen, så alle medlemmer kan få spilletid, men også for at have et rum, hvor sprogbruget omkring pc’erne passer til 4.-5. klasse.

I det store alrum og i JK-UK afdelingen står pc’erne også åbent, de er forbeholdt unge fra 13 års alderen, men med vores voksenstyring ser vi også, at børn/unge på forskellig alder tit spiller sammen og hjælper hinanden.

Endvidere har vi Xbox 360 med Kinect, der giver bevægelsefrihed uden controller til både basen og
til fk-jk rummet.
Endvidere to Playstations 3, hvor der mest bliver spillet Fifa og til tider også bilspil.

 

Valg af spil

 

 

Når der udvælges spil til klubbens computere eller konsoller, bliver følgende punkter overvejet.

Det sociale aspekt – multiplayerfunktion, derfor findes single player spil generelt ikke i klubben.
Den fysiske udfoldelse – især Xbox Kinect
Det lærerige indhold – problemløsning , rollespil og strategi.

Valg af spil sker hovedsageligt ud fra børn og unges erfaring og efterspørgsel. Nye spil afprøves og tit er der nogen af de ældre medlemmer der har prøvet spillene, så vi kan bruge deres erfaringer, andre gange er det en medarbejder.

Spillene vurderes om de kan bruges i pædagogiske sammenhænge, hvor børn og unge kan fremme den sociale kompetence, samarbejde, styrke koncentration/overblik og opbygge taktisk forståelse igennem strategi og problemløsning.
De fleste spil i dag muliggør online spil/kommunikation, hvilket vi også har valgt at have adgang til da dette giver mulighed for ikke kun at spille imod hinanden i klubben, men også hjemmefra hvilket giver et nyt spændende element i spillet og mere fælleskab.
Etikken omkring online kommunikation er, at det skal være et sprog, der er spil relateret og i god omgangstone og derved ingen tilsvininger eller trusler.

Der findes et hav af gratis internetspil, og hver dag kommer der mange nye til.
Største delen er heldigvis rigtig gode og lærerige, til målgruppen på 8-13 år.
Man skal dog være OBS på, at denne målgruppe er indirekte tiltænkt ren og skær marketing og reklame. Nogle gratisspil giver endda mulighed for at købe ting eller medlemskab via mobilregning. Dette er et univers og en kultur for sig selv, hvilket gør det svært for os  pædagoger at følge med i. Vi har jævnligt tilsyn og dialog omkring hvad de spiller. Som forælder skal man være opmærksom på dette fænomen, da det jo som regl også kan koste en del penge.
 

Almene Pc regler :

 

Reglerne i fritidsklub og junior- ungdomsklub kan forekomme en smule forskellige fra hinanden. I UK vurderes det, at de er modne nok til selv at styre tider og skiftes at spille som hænger sammen med den pædagogiske overvejelse om, at de unge bruger spil til at være sammen, lære af hinanden og kunne dele.

1. Der er som hovedregel 2 spilletider dagligt af 30 minutter.
(I ferie tider kan medlemmerne skrives sig på igen, når man har spillet)
2.Der skal udvises roligt adfærd og være ordentligt sprog omkring computerbruget.
3.Vi begrænser mad og drikkevare ved computerne.
4.De unge skal altid spørge en voksen, inden de sletter deres pc tid.

 

Internet/chat/mobil

Internet og mobiltelefoner er for børn og unge et åbent vindue til verden og deres dannelse af netværk, men også de problemer og konflikter der kan opstår med brugen af dette. Unge i dag har stort set, når som helst og hvor som helst adgang til internettet. Således kan de kommunikere med alt og alle. Dette sker også i klubben, derfor er de voksne i dialog med de unge om hvad de/vi bruger  internettet til i klubben, hvilke grænser der er F.eks vold, ponografiske billeder o.s.v. Vi gør en indsats så vi er på forkant med eventuelle konflikter.

Vi bestræber os på at gøre følgende for, at børn og unge bruger internettet, chatten og sms’er på ordentlig vis:

At have en dialog med de unge om hvordan man taler til hinanden på internettet. Sproget er vigtigt i de unges digitale kommunikation. Det der skrives på chatforums kan let misforstås. Mange vælger at tale "uden filter" når man skriver til hinanden eller om hinanden på chatten. Derfor kan der opstå konflikter eller "online/digital mobning" hvor nogle kan føle sig udenfor, udstillet eller psykisk terroriseret.
Have en dialog med børn og unge om, at det er let at lyve på chatsider. Den man taler med kan sagtens være en helt anden end man tror. Eller man ikke selv skal udgive sig for en anden en den man er.
Der tolereres selvfølgelig ikke mobning "online/digital mobning" i klubben. Børn og unge skal være bevidste om at al mobning kan medføre bortvisning og kontakt til hjemmet.
Det er op til den klubansatte at vurdere situationen og en eventuel konsekvens. Inden en voldsom konsekvens skal sagen tales igennem med det øvrige personale.

 

TV/film i Fk

Tv bliver brugt meget lidt i dagklubben. Det er ok at koble af med Ramasjang eller Disney channel,’’det perfekte look’’ Og pige konflikter er noget ,vi jævnligt taler med børnene om.

I alrummet har vi en stor skærm via projekter, til den ultimative spil oplevelse eller sportsarrangement.
Skærmen er især oppe ved fælles arrangementer eller aften hygge med musik kanaler.

Vi bruger dagligt Youtube til både at øve sang og band numre. Der er altid en voksen der sætter aktiviteten igang eller øver med.
I forbindelse af fremvisning af film tages der udgangspunkt i aldersmærkningen. Ingen ser gyser alene, hvis vi ser gyserfilm i klubben kan det være en tema aften med tilmelding og tilladelse fra forældre.

 

TV/film/serier i aftenklub- ungdomsklub

Findes der dårlige udsendelser og serier? De voksne tager gerne diskussionen med de unge om film og udsendelser der især udstiller de unge.Bakkens hjerte har et par steder hvor der kan ses tv, i basen og i det store alrum,
hvor der kan vises udvalgte film, som de voksne enten ser sammen med de unge eller godkender, inden filmen kommer på.

 

Regler

Alle klubber i Albertslund har filmlicens. For at fremvise film i klubben.
Der må kun vises film, som er originale og altså ikke kopier fra TV, DVD’er, download eller lignende der tages udgangspunkt i aldersmærkningen eller kendskabs-/indholdsvurdering af filmen.

 

 

Facebook andre sociale medier går også under dette punkt.

 

Facebook/andre medier er et kapitel for sig. De fleste børn og unge har i dag en Facebook profil. Vi ser det som et godt værktøj til at socialisere og udtrykke sig selv. Man skal være 13 år for at have en profil, men en del børn/unge under denne alder har en profil, her mener vi forældre må vurdere, om deres barn er modent nok til at have en profil. Vi slår ned på mobning, når vi ser eller høre det.
Børn og unge skal være bevidste om at al mobning kan medføre bortvisning og kontakt til hjemmet. Det er op til den klubansatte at vurdere situationen og en eventuel konsekvens.
Inden en voldsom konsekvens skal sagen vendes med det øvrige personale.

Klubben har oprettet en Facebookgruppe til at formidle, hvad der sker i klubben. På de private profiler er det op til den enkelte klubmedarbejder, hvor vidt om man vil være venner med de unge eller ej,
vi har erfaring med at en del mobberier kan opdages hvis de voksne er med på facebook. Men medarbejderen skal dog være bevidst om:
 

1.At kunne opdele arbejds- og privatliv at private informationer og være bevidst om at billeder m.m. kan være
   tilgængelige for medlemmer.
2.Ikke at skabe eventuelle misforståelser igennem kommunikationen med medlemmer.
3.Være bevidst om at være proffesionel pædagog/ det er ikke at være ven med de unge/ven på facebook betyder ikke ven in real life (IRL)

 

Video/billeder
 

Det er især at vigtigt være opmærksom og følge med i når̊ det tages billeder eller video som børn og unge tager af hinanden med deres telefoner og tage dialogen om hvad det skal bruges til. Medlemmerne og ansatte har ret til at sige fra, hvis der bliver taget portræt billeder eller bliver filmet. Klubben har ansvaret for at gøre dem bevidste om hvilke konsekvenser der findes hvis "uheldige" billeder sendes rundt eller publiceres.

Regler:

 

Digitalt billedmateriale skal varetages på samme måde som personfølsomme oplysninger.
Situationsbilleder som viser en aktivitet i klubben må gerne offentliggøres uden tilladelse. Billederne skal være harmløse således at ingen kan føle sig udstillet eller krænket.
Portrætbilleder som kun forestiller en enkelt person, må ikke offentliggøres uden tilladelse fra den portrætterede.
Ovenstående er også gældende for videomateriale.

 

Med venlig hilsen Personalet i Bakkens hjerte.

Computer medarbejder er Jesper og Kim, andre voksne der omkring computerne: Kathine, Peer, Bjarke, Jakob.