Medlemmer

 
De fleste af vores børn kommer fra Herstedvesterskole og Egelundskolen
men også fra Herstedlund og Herstedøsterskole.

I Fritidsklubben kan man tidligst starte i maj måned, når man går i 3 klasse.
3,4,5 og 6 klasse går i Fk. Pr.1/5 2017 har vi ca 340 medlemmer.
I ungdoms klubben kan man tidligst meldes ind når man er 14 år, så kommer man kun om aftenen,
man - torsdag 19-22.  Vi har  ca 70 medlemmer.
Månedspriser 2017:
fk 525,-
uk: Aftenklub fra alder 14 år.........Gratis