Medlemmer

 
De fleste af vores børn kommer fra Herstedvesterskole og Egelundskolen
men også fra Herstedlund og Herstedøsterskole.

I Fritidsklubben kan man tidligst starte i maj måned, når man går i 3 klasse.
3,4,5,6 og 7. klasse går i FK. Pr.1/5 2019 har vi ca 330 medlemmer.
I ungdoms klubben kan man tidligst meldes ind når man er 14 år, når man går i ungdomsklub (UK) kan man kun komme om aftenen,
man - torsdag 19-22.  Vi har ca. 230 indskrevne medlemmer i UK.
Månedspriser for fritidsklubben (FK) 2019: 545 kr.

UK : Aftenklub fra alder 14 år.........Gratis.