Pjece omkring covid-19

Kære Alle

 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny pjece, der samler information til forældre til børn, der går i dagtilbud eller skole. Materialet indeholder blandt andet information om, hvad forældre skal gøre, hvis deres barn har symptomer på COVID-19 eller bliver sendt hjem ved smittetilfælde i klassen eller daginstitutionen.

 

Pjecen er meget informativ. Den indeholder svar på mange af de spørgsmål, vi har drøftet i løbet af ugen når forældre har henvendt sig jer.

 

I kan læse om pjecen via dette link.

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Gode-raad-skal-vejlede-foraeldre-med-...